Stichting Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen werkt aan goed en divers onderwijs voor elk kind in de buurt.

 

Index Handboek

 
1 Waar begin je aan?
1.1 Waar sta je als ouderinitiatief?
1.2 Hoe vind je andere ouders?
1.3 Directie
1.4 Kwaliteit van de school
1.5 Sterke punten van de school
1.6 Zwakke punten van de school 
1.7 Het schoolteam
1.8 Draagvlak onder ouders
1.9 Ouderraad en medezeggenschapsraad
1.10 De wijk en de gemeente
1.11 Checklist
 
Voorbeeld: De Provenier
 
2 Wat wil je bereiken? En hoe?
2.1 SMART-doelen
2.2 Andere doelen
2.3 Doelgroepen
2.4 Jaarplan
2.5 Overleg, verslaglegging en borging
2.6 Financiën
 
Voorbeeld: De Corantijn
 
3 Op naar een positief imago 
3.1 Wat is de boodschap?
3.2 Elevator pitch
3.3 Vragen van ouders
3.4 Huisstijl
4 Promoot de school
4.1 Website
4.2 Andere websites
4.3 Sociale media
4.4 Drukwerk
4.5 Persbericht
4.6 Omgaan met de pers
4.7 Communicatie met ouders
 
Voorbeeld: De Zevensprong
 
5 Nieuwe ouders werven
5.1 Open dag of informatieavond
5.2 Voorbeelden van Activiteiten
5.3 7x7-principe
5.4 Imagoverbetering tijdens activiteiten
5.5 Tussen inschrijven en eerste schooldag
 
Voorbeeld: De Windroos
 
6 Wanneer is het ouderinitiatief klaar?
6.1 Onderhoud blijft nodig
 
Voorbeeld: De Egelantier