Stichting Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen werkt aan goed en divers onderwijs voor elk kind in de buurt.

 

Praktijkvoorbeeld Handboek: De Provenier

Basisschool De Provenier in Rotterdam was in 2005 een volledig zwarte school. Sinds een aantal hoogopgeleide witte ouders gezamenlijk hun kind inschreef, heeft de buurtschool een metamorfose doorgemaakt. In de Provenierswijk, vlak achter het Centraal Station van Rotterdam, was het gebruikelijk dat witte kinderen naar een witte school buiten de wijk gingen. Een aantal vaders en moeders baalde daarvan. Na lang beraad besloten ze tot actie. Ze klampten andere ouders aan: op de crèche, in de speeltuin, gewoon op straat. Ze organiseerden borrels, deelden folders uit, hingen intekenlijsten op. Ze hebben ongelofelijk gelobbyd. Het jaar erna zaten er vijf witte kinderen in groep 1 van de zwarte basisschool De Provenier. Ieder volgend schooljaar kwamen er meer witte kinderen. En de school is weer gaan groeien.

 

Er is veel verbeterd op school. De moeders (er zijn geen vaders meer lid) van het ouderinitiatief waren assertief en hielpen overal bij: subsidie voor een nieuw schoolplein, subsidie voor vakdocenten muziek en drama en het aanboren van de juiste contacten. Wethouder Leonard Geluk kwam regelmatig kijken, burgemeester Ahmed Aboutaleb schoof aan bij het voorleesontbijt.

 

Vooral de beginjaren waren ongelofelijk spannend. “Op de crèche waar mijn zoontje zat, gingen alle kindjes naar een school in een andere wijk”, vertelt een moeder van het ouderinitiatief. “Ik dacht: ik ga het toch gewoon proberen. Maar als een van ons in die begintijd was afgehaakt, was het misgegaan met het project.”

 

“Het moeilijke van de keuze was”, zegt een ander, “dat jij heel idealistisch voor zo’n zwarte school kunt kiezen, maar dat je kind het moet ondergaan. Mijn vrienden stuurden hun kinderen allemaal naar van die kakkineuze witte scholen en stelden mij vervolgens suggestieve vragen: leert je kind dan wel goed Nederlands? Ik heb daardoor zo ontzettend getwijfeld.”

 

Maar wat ís de school veranderd door het ouderinitiatief, vinden de drie vrouwen. Het is echt een heel andere school geworden. Zo leuk om dat aan nieuwe ouders te laten zien. Tot hun tevredenheid kiezen die nieuwe witte ouders niet meer voornamelijk uit idealisme voor De Provenier zoals de eerste ouders, maar gewoon omdat ze het een leuke school vinden. Dat hij gemengd is, is voor hen een vanzelfsprekendheid geworden.

 

Die menging verloopt buiten de schooluren minder vanzelfsprekend, constateren de ouders. Het zijn toch voornamelijk de witte kinderen die bij elkaar gaan spelen. Dat heeft deels te maken met de naschoolse opvang die voornamelijk bezocht wordt door kinderen van werkende, hoogopgeleide ouders. Maar het is ook een cultuurkwestie, allochtone kinderen trekken zich 24 na school meer terug in de eigen familie. Een moeder vertelt: “Ik weet nog goed dat mijn dochter haar eerste kinderfeestje gaf. “Ja, ik kom”, zeiden alle allochtone klasgenoten. Maar op de dag zelf kwam er bijna niemand.” Toch komen de contacten langzaam maar zeker op gang. “Op feestjes komen ze nu wel. En ze zitten regelmatig bij mij boekjes te lezen, gaan ook met ons mee naar musea.”

 

Succesfactoren
Waarom is het gelukt De Provenier in korte tijd gemengd te maken, terwijl vergelijkbare projecten op sommige andere basisscholen mislukten? Volgens de directie gelden voor de Provenier de volgende succesfactoren:
• Een aantal ouders moet er minimaal een jaar of vier, vijf echt voor gaan. Anders zakt het weer in.
• De zwarte school mag niet mono-etnisch zijn. Als er voornamelijk Arabisch of Turks op het schoolplein gesproken wordt, wordt mengen lastig. De Provenier was een mélange van Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Kaapverdianen, noem maar op. Nederlands was de enige taal waarin ze elkaar konden verstaan.
• Leuke extra’s zoals drama en toneel helpen ook. Daarmee kun je beter de concurrentie aan met bijvoorbeeld Montessori- of Jenaplanscholen.
• Grote saamhorigheid: ouders, directie, leraren, bestuur: allen werkten keihard om van het plan een succes te maken.