Stichting Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen werkt aan goed en divers onderwijs voor elk kind in de buurt.

 

Nieuwsbrief Maart 2012

 

Volg deze link als deze email niet goed leesbaar is.

Stichting Kleurrijke Scholen Nieuwsbrief maart 2012
Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen heeft als doelstelling kinderen in de buurt naar school te laten gaan.

          Sadet Karabulut
Hedendaags burgerschap, waar wachten we op?

Door Lonneke Sondorp, directeur Stichting Kleurrijke Scholen

Op de valreep voor de Kerstvakantie nam de Tweede Kamer een amendement van Sadet Karabulut (SP) aan dat de ondersteuning van ouderinitiatieven op buurtscholen garandeert. Wat een prachtige jaarafsluiting voor al die actieve ouders die zich in 2011 toch wel in de kou voelden staan toen minister van Bijsterveldt besloot om het gemengde scholen-beleid te stoppen.

Helaas weten we op dit moment nog niet of en hoe dit geld
(€ 400.000 per jaar) bij de actieve ouders terecht zal komen. Lees verder
 

 

Startpakket Buurtschool

PR van de school is één van de belangrijkste onderdelen voor het verbeteren van het imago van een buurtschool. In ons Startpakket Buurtschool wordt hierop uitgebreid ingegaan.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een Nieuwsbrief van de Bos en Lommerschool in Amsterdam. Deze nieuwsbrief is gemaakt door onze ouderambassadeur in samenwerking met de school.

Wilt u meer weten over ons Startpakket Buurtschool? Lees meer

Adviezen Klankbordgroep Schoolwijzer West overgenomen

Door Degi ter Haar, ouder en ondersteuner klankbordgroep Schoolwijzer West

Vorig jaar is er op verzoek van Stichting Kleurrijke Scholen de Klankbordgroep West opgericht. Deze bestaat uit ouders van kinderen die nog te jong zijn om naar school te gaan, maar die al wel met het nieuwe plaatsingsbeleid in Amsterdam West te maken hebben.

Sinds 1 januari 2011 kan je hier als ouder drie voorkeursscholen opgeven. Aan de hand van verschillende voorrangsregels wordt dan bepaald op welke school je kind komt. Het is de bedoeling dat kinderen hierdoor dichter bij huis naar school gaan. Lees meer

Handboek Ouderinitiatieven: 5 jaar samenwerken aan goede gemengde buurtscholen

Stichting Kleurrijke Scholen publiceert met trots het “Handboek ouderinitiatieven” dat tot stand is gekomen na vijf jaar werken, opbouwen en ondersteunen van ouderinitiatieven. In dit handboek vindt u onze ervaringen die uw ouderinitiatief verder kunnen helpen met het mengen van uw school. Het boek gaat in op de voorwaarden en de omstandigheden die nodig zijn om een ouderinitiatief te laten slagen.

U vindt veel praktische tips met praktijkvoorbeelden van onze ouderambassadeurs die de ouderinitiatieven hebben ondersteund. Onze professionele ervaring die we met u delen in dit handboek, zorgt er voor dat ook uw ouderinitiatief een succes kan worden! Bestellen 

Waarom corporatie Eigen Haard investeert in well connected buurtscholen

Vanaf 2011 werken we in de Amsterdamse Kolenkitbuurt aan beter verbonden gemengde buurtscholen. De Kolenkitbuurt zit weer helemaal in de lift: sloop, nieuwbouw en groen moeten ervoor gaan zorgen dat de Kolenkit helemaal hot wordt voor mensen die, om in corporatietermen te blijven, willen wonen in de luwte van de stad. 

Corporatie Eigen Haard en Stichting Kleurrijke Scholen slaan de komende jaren de handen ineen: de prachtige nieuwbouw wordt beter verkoop- en verhuurbaar omdat de buurt (nu al) goede en aantrekkelijke scholen biedt. Lees meer

Ouderinitiatief essentieel bij mengen van Eindhovense Boschakker School

“Ouders zorgen zelf voor gemengde scholen” dat is de titel van een artikel dat afgelopen jaar in ABP Wereld werd gepubliceerd. Het mengen van een school is een proces dat door verschillende partijen moeten worden ondersteund. De belangrijkste partij zijn de ouders zelf! Het voorbeeld van het mengen van de Boschakker School in Eindhoven laat zien hoe essentieel een ouderinitiatief is.
 

Het ouderinitiatief, ondersteund door Stichting Kleurrijke Scholen, zorgt dat de school weer een goede afspiegeling wordt van de wijk. Zonder de inzet van actieve en betrokken ouders had dit niet het succes kunnen worden dat het nu is. Lees meer
 

 

 Agenda

25 mei: Conferentie Landelijke Oudergroep Opvoeden te Utrecht 

Onderwerp van deze conferentie is de relatie tussen migrantenouders en professionals uit het onderwijs, de Jeugdzorg en Centra voor Jeugd en gezin en de vraag hoe de betrokkenheid van migrantenouders vanuit deze sectoren bevorderd kan worden. Lees meer  

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Begeleiding van oudergroepen en scholen

 • QuickScan: kansen en knelpunten om een buurtschool te worden
 • Startpakket Buurtschool
 • Schoolprofilering
 • Workshops voor scholen en ouders
 • Mengen andersom: allochtone kinderen welkom op nieuwe school
 • Nieuwe vormen van ouderparticipatie binnen VVE en school

SchoolBuurt

 • Sterke buurtscholen door School-Buurt-verbindingen
 • Bewoners actief op buurtscholen
   

Belangenbehartiging

 • Lokale klankbordgroep LEA: ouders betrekken bij lokaal onderwijsbeleid
 • Landelijke belangenbehartiging

Schoolkeuzevoorlichting

 • Scholentochten: kennismaken met buurtscholen
 • Wijkscholenfolder
 • Onderwijsinformatiemarkten
 • Schoolkeuzevoorlichting inburgeraars
Kleurrijke Scholen • Postbus 1094 • 3800 BB Amersfoort • 033 - 461 77 82 • info@kleurrijkescholen.nlwww.kleurrijkescholen.nl

Afmelden voor deze mailing.