Quickscan

 

  

 

Wat is een Quickscan?
De Quickscan is een passend en praktisch advies dat kansen en knelpunten om een buurtschool te worden in kaart brengt.

 

Voor wie is de Quickscan?
De Quick Scan is een goed startpunt voor scholen die weer een afspiegeling willen worden van de wijk. Ook scholen die al bezig zijn met mengen, maar waar de mengpoging nog niet naar wens verloopt, hebben baat bij een Quik Scan.

 

Hoe werkt de Quickscan?
Elke Quickscan heeft dezelfde basis: gestructureerde interviews met directie, leerkrachtenen en ouders. Ook worden website, de schoolgids en andere uitingen van de school bekeken. Daarnaast wordt de buurt geanalyseerd en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kansen van de school om weer een afspiegeling van de wijk te worden. 

 

Wat is het resultaat?
De school ontvangt een rapport met een beschrijving van de beginsituatie, de knelpunten, de succesfactoren en een praktisch advies waarvan een aantal quick wins tot snel resultaat leiden.

 

Meer informatie gewenst? Mail naar info@kleurrijkescholen.nl en wij nemen contact met u op.